Friday, June 01, 2007

Lukisan Terukur Rumah Melayu Tradisional di Malaysia

Peta Lokasi Reka Bentuk Seni Bina

Rumah Bumbung Panjang Johor


Rumah Bumbung Panjang Kedah

Rumah Bumbung Panjang Kelantan

Rumah Bumbung Panjang Melaka


Rumah Bumbung Panjang Negeri Sembilan


Rumah Bumbung Panjang Pahang

Rumah Bumbung Panjang Perak

Rumah Bumbung Panjang Perlis

Rumah Bumbung Panjang Pulau Pinang

Rumah Bumbung Panjang Selangor

Rumah Limas Terengganu

Rumah Panjang Iban Sarawak

Rumah Tradisional Khadazan Sabah

Source: Taman Mini Malaysia