Wednesday, March 27, 2013

Garis Panduan Pemuliharaan Bangunan Warisan

Garis Panduan Pemuliharaan Bangunan Warisan (Click to View the Whole Document)

GARIS PANDUAN
PEMULIHARAAN BANGUNAN WARISAN


JABATAN WARISAN NEGARA


JULAI 2012

ISI KANDUNGAN

Bahagian I

.......................................................................................... 1

1.0 PENGENALAN
1.1 Apakah Warisan
1.2 Tafsiran
1.3 Konsep Pemuliharaan
1.4 Pendekatan Pemuliharaan
1.5 Peruntukan Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645) Mengenai Tapak Warisan


Bahagian II

.........................................................................................10

2.0 PRINSIP DAN PROSES PEMULIHARAAN
2.1 Prinsip Pemuliharaan
2.2 Proses Pemuliharaan
2.3 Prinsip Kerja


Bahagian III

........................................................................................ 23

3.0 GARIS PANDUAN DOKUMENTASI
3.1 Penyelidikan Sejarah
3.2 Dokumentasi Bangunan
3.3 Kajian Kerosakan
3.4 Penyiasatan dan Uji kaji Bahan
3.5 Laporan Mingguan dan Bulanan – HABS II
3.6 Dokumentasi Bangunan – HABS III
3.7 Laporan AkhirBahagian VI

........................................................................................ 35

4.0 GARIS PANDUAN PEMULIHARAAN BANGUNAN
4.1 Bumbung
4.2 Dinding
4.3 Siling
4.4 Lantai
4.5 Pintu dan Tingkap
4.6 Saluran Paip Air Hujan (

downpipes) dan Talang
4.7 Ragam Hias
4.8 Cat
4.9 Tangga
4.10 Eletrikal dan Mekanikal


RUJUKAN ........................................................................................................ 55
Bahagian 1 Pengenalan

No comments: