Wednesday, March 27, 2013

Deraf Disertasi PhD: Lampiran

Aplikasi Prinsip Pemuliharaan Terhadap Kerja Penyesuaigunaan Bangunan Bersejarah Sebagai Hotel di Tapak Warisan Dunia UNESCO Melaka dan George Town oleh Lilawati Ab Wahab, Universiti Sains Malaysia 2013

Lampiran A: Borang Soal Selidik Kajian Lapangan

Tajuk Kajian:
Penilaian terhadap Penyesuaigunaan Bangunan Bersejarah sebagai Hotel di Tapak Warisan Dunia Melaka dan George Town

Tarikh Soal Selidik:
_______________________________

BAHAGIAN A: HOTEL DI TAPAK WARISAN DUNIA UNESCO MELAKA DAN GEORGE TOWN

Nama dan Alamat Hotel:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

S.1
Lokasi Hotel
X
1.1
Melaka

1.2
George Town


S.2
Zon Pemuliharaan
X
2.1
Zon Utama

2.2
Zon Penampan


S.3
Zon Pemuliharaan di Melaka
X
3.1
Zon Utama

3.2
Zon Penampan


S.4
Zon Pemuliharaan di George Town
X
4.1
Zon Utama

4.2
Zon Penampan


S.5
Tahun Bangunan Asal Dibina
X
5.1
1700-1799

5.2
1800-1899

5.3
1900-1999

5.4
2000 ke atas


S.6
Kategori Hotel
X
6.1
Asrama (Backpackers)

6.2
Motel

6.3
Hotel Bajet

6.4
Hotel 1 Bintang

6.5
Hotel 2 Bintang

6.6
Hotel 3 Bintang

6.7
Hotel 4 Bintang

6.8
Hotel 5 Bintang

6.9
Hotel Butik


S.7
Bangunan telah disuaiguna sebagai Hotel
X
7.1
Ya

7.2
Tidak


BAHAGIAN B: HOTEL HASIL SUAIGUNA DI TAPAK WARISAN DUNIA MELAKA DAN GEORGE TOWN

Jika ‘Ya’ teruskan kepada soalan seterusnya. Jika ‘Tidak’ berhenti setakat ini sahaja.

S.8
Hotel yang telah disuaiguna
X
8.1
Melaka

8.2
George Town


S.9
Kategori Bangunan Asal
X
9.1
Rumah Kedai

9.2
Rumah Agam

9.3
Institusi

9.4
Pentadbiran

9.5
Komersil


S.10
Keadaan Semasa Hotel
X
10.1
Dipulihara dengan baik

10.2
Tidak dipulihara dengan baik


S.11
Terdapat Pembinaan Struktur Bangunan Tambahan
X
11.1
Ya

11.2
Tidak

S.12
Elemen Bangunan Asal yang telah dikekalkan
X
12.1
Fasad hadapan

12.2
Dinding luar

12.3
Dinding dalam

12.4
Lantai bawah

12.5
Lantai atas

12.6
Struktur tiang

12.7
Struktur tangga

12.8
Struktur bumbung

12.9
Pintu

12.10
Tingkap

12.11
Kemasan bumbung

12.12
Kemasan siling

12.13
Kemasan dinding

12.14
Kemasan lantai

12.15
Kemudahan bangunan

12.16
Hiasan senibina


S.13
Elemen Bangunan Asal yang telah disuaiguna
X
13.1
Fasad hadapan

13.2
Dinding luar

13.3
Dinding dalam

13.4
Lantai bawah

13.5
Lantai atas

13.6
Struktur tiang

13.7
Struktur tangga

13.8
Struktur bumbung

13.9
Pintu

13.10
Tingkap

13.11
Kemasan bumbung

13.12
Kemasan siling

13.13
Kemasan dinding

13.14
Kemasan lantai

13.15
Kemudahan bangunan

13.16
Hiasan senibina


S.14
Elemen Bangunan yang Kerap menggunakan Bahan Binaan Asal
X
14.1
Fasad hadapan

14.2
Dinding luar

14.3
Dinding dalam

14.4
Lantai bawah

14.5
Lantai atas

14.6
Struktur tiang

14.7
Struktur tangga

14.8
Struktur bumbung

14.9
Pintu

14.10
Tingkap

14.11
Kemasan bumbung

14.12
Kemasan siling

14.13
Kemasan dinding

14.14
Kemasan lantai

14.15
Kemudahan bangunan

14.16
Hiasan senibina


15.0
Kerja Penyesuaigunaan Mengubah Reka Bentuk Asal Bangunan
X
15.1
Ya

15.2
Tidak


16.0
Kerja Penyesuaigunaan Menepati Konsep Hotel Warisan
X
16.1
Ya

16.2
Tidak


Disediakan oleh: Lilawati binti Ab Wahab.
Fakulti Perumahan, Bangunan dan Perancangan.
Universiti Sains Malaysia.

No comments: